Українська спадщина: Історико-культурологічні ессе

Вечерський В. Українська спадщина: Історико-культурологічні ессе. – К.: Вид-во Інституту проблем сучасного мистецтва, 2004. – 340 с.: іл.

Книжка містить історико-культурологічні статті та ессеї, що писалися протягом 1994-2004 років. Вони присвячені малодослідженим або свідомо замовчуваним у попередні десятиліття аспектам і феноменам української національної спадщини – храмовій архітектурі, національній еліті, феномену українському степу, окремим реґіонам (Крим), містам (Глухів), пам'ятникам (Шевченківський меморіал у Каневі), видатним постатям (Д. Донцов, Г. Логвин). Книжка добре ілюстрована, у тому числі рідкісними іконографічними матеріалами. Розрахована на широкого читача, зацікавленого краєзнавством, українською історією та культурою.

Посилання на публікації про цю книгу:

Седик О. ''Українська спадщина'', тільки-но побачивщи світ, стала бібліографічною рідкістю // Газ. ''Хрещатик'' (Київ). – 2004. – 21 квітня.

Заїка В. ''Душевне краєзнавство'' // Газ. ''Соборний майдан'' (Глухів). – 2005. – № 2 (8).

читати ...