Втрачені святині

Вечерський В. Втрачені святині. – К.: Техніка, 2004. – 176 с.: іл.

Книгу серії ''Національні святині України'' присвячено втраченим протягом ХХ ст. найвизначнішим пам'яткам культової архітектури різних конфесій (православної, католицької, іудейської), різних реґіонів України. Охоплено пам'ятки церковної архітектури від ХІІ до ХІХ ст. (храми, дзвіниці, монастирські комплекси, костели, синагоги) 15 областей України. Книга містить загальну історичну розвідку, що з'ясовує причини й обставини безпрецедентного в європейській історії масового знищення церковних пам'яток в Україні протягом 1920-х – 1980-х рр., список втрачених визначних споруд церковної архітектури (324 позиції), а також короткі історико-архітектурні нариси про 50 найвизначніших втрачених пам'яток, які по праву вважаються шедеврами архітектури. Книгу ілюстровано унікальними архівними малюнками й фотографіями (60 ілюстрацій).

Посилання на публікації про цю книгу:

Женжера О. Втрачена архітектурна спадщина // Пам'ятки України: історія та культура. – 2009. № 1. – С. 50-53.