Пам'ятки архітектури й містобудування Лівобережної України: Виявлення, дослідження, фіксація

Вечерський В. Пам'ятки архітектури й містобудування Лівобережної України: Виявлення, дослідження, фіксація. – К.: Видавничий дім А.С.С, 2005. – 588 с.: іл. (Державна служба охорони культурної спадщини, Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень).

Монографію присвячено питанням виявлення, дослідження й наукової фіксації пам'яток архітектури й містобудування Лівобережної України.

Розглянуто стан проблеми та історію питання, проаналізовано джерельну базу, становлення сучасної парадигми історико-архітектурних досліджень, з'ясовано зв'язок цих досліджень з підготовкою Зводу пам'яток історії та культури України, простежено загальні процеси розвитку архітектури й містобудування в областях Лівобережжя, формування архітектурної спадщини.

Основний обсяг монографії присвячено дослідженням 416 конкретних об'єктів культурної спадщини Київської області (лівобережної частини), Чернігівської, Полтавської, Сумської, Харківської, Донецької, Дніпропетровської областей. Тексти супроводжуються ілюстративними матеріалами, креслениками планів і перерізів, історичною іконографією. Книга містить 1336 ілюстрацій.

Затверджено до друку вченою радою Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, вченою радою Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень Міністерства культури і мистецтв України. Рецензенти - доктори архітектури, професори З. Мойсеєнко, М. Дьомін.

Наукове видання, розраховане на архітекторів, мистецтвознавців, урбаністів, культурологів, істориків, краєзнавців, працівників органів охорони культурної спадщини, активістів Українського товариства охорони пам'яток історії та культури і всіх, хто цікавиться українською історією та культурою.

Посилання на публікації про цю книгу:

Гаєвська Г. Архітектурні пам'ятки Лівобережної України // Газ. ''Хрещатик'' (Київ). – 2005. – 11 травня.

Сущенко О. Компас у морі перлин // Газ. ''Вечірній Київ''. – 2005. – 12 травня.

Книга как руководство к действию // Журн. ''Зефир'' (Київ). – 2005. – № 5. – С. 16.

Долженко Г. Архітектурні перлини Лівобережжя // Урядовий кур'єр. – 2005. – 13 травня.

Павленко С. Скарби архітектурної спадщини // Голос України. – 2005. – 14 травня.

Пам'ятки Лівобережжя – у подробицях // The Ukrainian. – 2005. – № 2. – С. 59.

Івашко Ю. Архітектурно-мистецька спадщина Лівобережної України // Будмайстер. – К., 2005. – червень. – № 11. – С. 15.

Матушкин М. Авторский Свод памятников // А + С. – 2005. – № 3. – С. 96.

Нові видання // Відлуння віків. – 2005. – № 2. – С. 131.

Треті Заболотнівські читання // Діяльність Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного у 2005 році: Інф.-аналіт. огляд. – К.: ДНАББ імені В. Г. Заболотного, 2006. – С. 35-39.

читати 1...

читати 2...