Курс історії архітектури

Вечерський В. Курс історії архітектури. Методичний посібник з дисципліни ''Всесвітня історія архітектури'' для студентів мистецтвознавчої спеціалізації вищих навчальних закладів. – К.: Вид-во Інституту проблем сучасного мистецтва, 2006. – 300 с.: іл.

Методичний посібник зі всесвітньої історії архітектури є результатом науково-викладацької діяльності автора, котрий протягом 2001-2006 рр. викладав курс всесвітньої історії архітектури на 1-4 курсах факультету теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури за напрямком підготовки 0202 ''Мистецтво'' спеціальності 0202 ''Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво'' спеціалізації ''Мистецтвознавство'' освітньо-кваліфікаційного рівня ''Спеціаліст''.

Видання підготовлено на основі авторської навчальної програми, розробленої протягом 2001-2003 рр. і затвердженої вченою радою Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури у 2003 р.

Видання має експериментальний характер і розраховане як на студентів, так і на викладачів, може бути використане при підготовці не лише мистецтвознавців, а й архітекторів, урбаністів, культурологів, істориків, фахівців з охорони культурної спадщини. Зважаючи на брак україномовної літератури зі всесвітньої історії архітектури, це видання може бути корисним також для всіх, хто цікавиться історією архітектури.

Рецензенти: доктор архітектури, професор Мойсеєнко З. В., доктор архітектури, професор Дьомін М. М., доктор архітектури, доцент Бевз М. В., доктор мистецтвознавства, професор, дійсний член Академії мистецтв України Федорук О. К., доктор мистецтвознавства, професор Боднар О. Я., кандидат мистецтвознавства, професор Белічко Ю. В. Схвалено кафедрою теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, затверджено до друку вченою радою Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури.

Посилання на публікації про цю книгу:

Липа Е. Об архитектуре – по-новому // Новый Понедельник. – 3 июля 2006 г. – С. 14.

Долженко Г. Архітектурні скарби України // Урядовий кур'єр. – 2006. – 1 липня. – С. 14.

Бородюк Н. Від єгипетських пірамід до хмарочосів // Хрещатик. – 2006. – 6 липня.

Посібник зі всесвітньої історії архітектури // Будмайстер. – 2006. – № 12. – С. 19.

Пучков А. Украинский учебник истории архитектуры // А + С. – 2006. – № 3. – С. 152.

Марусик Т. Перший українськомовний посібник з історії архітектури // Шлях перемоги. – 2006. – 5 липня.

читати ...