Курс історії архітектури країн Східної Європи

Вечерський В. Курс історії архітектури країн Східної Європи. Методичний посібник з дисципліни ''Всесвітня історія архітектури'' для студентів мистецтвознавчої спеціалізації вищих навчальних закладів. – К.: Видавництво ''АртЕк'', 2007. – 270 с.: іл. (Міністерство культури і туризму України, Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури).

Цей методичний посібник зі всесвітньої історії архітектури – продовження попереднього посібника, виданого в 2006 р. Він є результатом науково-викладацької діяльності автора, котрий протягом 2001-2006 років викладав курс всесвітньої історії архітектури на 1-4 курсах факультету теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури за напрямком підготовки 0202 ''Мистецтво'' спеціальності 0202 ''Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво'' спеціалізації ''Мистецтвознавство'' освітньо-кваліфікаційного рівня ''Спеціаліст''.

Видання підготовлено на основі авторської навчальної програми, розробленої протягом 2001-2003 років і затвердженої вченою радою Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури у 2003 році.

У посібнику розглянуто архітектуру країн Східної Європи та, частково, Західної Азії – Болгарії, Сербії та Хорватії, Молдавії, Румунії та Трансільванії, Росії, Білорусії, Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Чехії та Словаччини, Угорщини, країн Закавказзя (Грузії, Вірменії, Азербайджану), Туреччини, країн Середньої Азії. Це видання, як і попереднє, має експериментальний характер і розраховане як на студентів, так і на викладачів. Воно може бути використане при підготовці не лише мистецтвознавців, а й архітекторів, урбаністів, культурологів, істориків, фахівців з охорони культурної спадщини.

Рецензенти: доктор архітектури, доцент Бевз М. В., доктор архітектури, професор Дьомін М. М., доктор мистецтвознавства, професор Боднар О. Я., доктор мистецтвознавства, професор, дійсний член Академії мистецтв України Федорук О. К. Схвалено кафедрою теорії, історії архітектури та синтезу мистецтв Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, затверджено до друку вченою радою Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури.

Посилання на публікації про цю книгу:

Презентація книги В. В. Вечерського ''Курс історії архітектури країн Східної Європи'' // Діяльність Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г. Заболотного у 2007 році: Інф.-аналіт. огляд. – К.: ДНАББ імені В. Г. Заболотного, 2008. – С. 60-66.

Сущенко О. Перлини Європи – під книжковим дахом // Вечірній Київ. –2007. – 27 квітня. – С. 12.

Бойко Н. Для тех, кто изучает историю архитектуры // Строительство и реконструкция. – 2007. – № 5. – С. 59.

Игнатенко А. Книжные новости // Строительство и реконструкция. – 2007. – № 7. – С. 17.

Пламеницька О. Нові видання // Вісник Українського комітету ICOMOS. – 2008. – Т. ІІ. – Ч. 1. – С. 85.

читати ...