Історико-містобудівні дослідження Чернівців

Історико-містобудівні дослідження Чернівців / Вечерський В. В., Скібіцька Т. В., Сердюк О. М.; За ред. Вечерського В. В.; відп. за вип. Сердюк О. М. – К.: Фенікс, 2008. – 106 с.; 58 іл. – Бібліогр.: с. 96-101.

Ця наукова монографія присвячена історико-містобудівним дослідженням міста Чернівці, занесеного до Списку історичних населених місць України, його ландшафту, розплануванню, забудові, об'єктам культурної спадщини. Метою дослідження є забезпечення збереження пам'яток та об'єктів культурної спадщини, традиційного характеру середовища Чернівців шляхом коригування історико-архітектурного опорного плану міста та проекту зон охорони пам'яток, виконаних у 1986 р., визначення меж і режимів використання територій історичних ареалів міста. Результатами роботи є скориговані історико-архітектурний опорний план міста та проект зон охорони пам'яток, визначені межі й режими використання територій історичних ареалів міста, рекомендації щодо коригування місцевих правил забудови та збереження традиційного характеру середовища.

Видання розраховане на істориків архітектури та урбаністики, мистецтвознавців, культурологів, істориків, краєзнавців, бібліотечних і музейних працівників, працівників органів охорони культурної спадщини, органів містобудування та архітектури, органів місцевого самоврядування, студентів та викладачів навчальних закладів, активістів Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, а також всіх, хто цікавиться історією та культурною спадщиною України.

Видання присвячене 600-річчю першої згадки в історичних джерелах міста Чернівці.

Рецензенти - доктори архітектури, професори Дьомін М. М. та Бевз М. В. Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень

Посилання на публікації про цю книгу:

Ісаченко С. Відень, Париж і трішечки Грац // Дзеркало тижня. – 2007. – № 12 (641), 31 березня – 6 квітня.

Игнатенко А. Книжные новости // Строительство и реконструкция. – 2009. – № 12 (154). – С. 9.