Історико-містобудівні дослідження Одеси

Історико-містобудівні дослідження Одеси / Тимофієнко В. І., Вечерський В. В., Сердюк О. М., Бобровський Т. А.; За ред. Вечерського В. В.; відп. за вип. Сердюк О. М. – К.: Фенікс, 2008. – 156 с.; 249 іл. – Бібліогр.: с. 132-153.

Наукова монографія присвячена історико-містобудівним дослідженням одного з провідних і найсвоєрідніших історичних міст України – Одеси. Вона занесена до затвердженого Урядом Списку історичних населених місць України. Відтак ландшафт, розпланування, об'ємно-просторова композиція, забудова, пам'ятки та об'єкти культурної спадщини Одеси мають не лише національне, а й загальноєвропейське культурне значення. Метою цього дослідження є забезпечення збереження пам'яток та об'єктів культурної спадщини, традиційного характеру середовища Одеси шляхом розроблення історико-архітектурного опорного плану міста та проекту зон охорони пам'яток, визначення меж і режимів використання територій історичних ареалів міста. Результатами цієї роботи є історико-архітектурний опорний план міста та проект зон охорони пам'яток, визначені межі й режими використання територій історичних ареалів міста, рекомендації щодо коригування місцевих правил забудови та збереження традиційного характеру середовища.

Рецензенти - доктори архітектури, професори Бевз М. В., Дьомін М. М. Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень.

Видання розраховане на істориків архітектури та урбаністики, мистецтвознавців, культурологів, істориків, краєзнавців, бібліотечних і музейних працівників, працівників органів охорони культурної спадщини, органів містобудування та архітектури, органів місцевого самоврядування, студентів та викладачів навчальних закладів, активістів Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, а також всіх, хто цікавиться історією та культурною спадщиною України загалом і Одеси зокрема.

Монографія вийшла у світ, на жаль, уже після смерті одного з її авторів – Тимофієнка Володимира Івановича – видатного українського історика архітектури, доктора мистецтвознавства, професора, лауреата Державних премій України в галузі архітектури, Заслуженого працівника науки і техніки України, автора багатьох наукових досліджень, монографій, підручників і посібників з історії архітектури. Він був одеситом, дуже любив своє місто, вболівав за збереження його історичної неповторності, багато зробив для дослідження його пам'яток і містобудівного устрою, присвятивши Одесі обидві свої дисертації – кандидатську і, частково, докторську, а також десятки статей і книжок. Одесу він лише любив, а й знав – так досконало, як ніхто інший. Так сталося, що в цій книзі розділи 3, 4 і 5 – це синтез, підсумок досліджень Володимира Тимофієнка в царині історії архітектури й містобудування його рідного міста. Тому колектив Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень присвятив це наукове видання світлій пам'яті видатного українського вченого і справжнього одесита Володимира Тимофієнка.

Посилання на публікації про цю книгу:

Презентація видань НДІ пам"яткоохоронних досліджень // Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В.Г. Заболотного: