Біобібліографічний покажчик

Віктор Вечерський: Біобібліографічний покажчик. Графіка / Відп. за вип. Сердюк О. М. – К.: "АртЕк", 2008. – 168 с.; 166 іл. (Науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень).

Науково-довідкове видання містить біобібліографічний покажчик праць Вечерського В. В., відомості про його науковий та творчий доробок, а також репродукції 133 авторських графічних робіт, виконаних у різних техніках.

Посилання на публікації про цю книгу:

Заїка В. Історія мурів та підмурки історії // Газ. ''Соборний майдан'' (Глухів). – 2009. – № 1 (31).

читати...