Історико-містобудівні дослідження: Васильків, Вінниця, Горлівка, Ізмаїл

Історико-містобудівні дослідження: Васильків, Вінниця, Горлівка, Ізмаїл / За ред. Вечерського В. В.; Відп. за вип. Сердюк О. М. – К., 2011. – 276 с., 126 іл.

Наукова монографія присвячена історико-містобудівним дослідженням українських міст, а саме – розробленню науково-проектної документації, яка включає історико-архітектурні опорні плани, визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток, визначення меж та режимів використання територій історичних ареалів. Без такої науково-проектної документації розроблення генеральних планів міст, іншої містобудівної документації не допускається.

Ця монографія продовжує серію, започатковану в 2008 р. монографіями ''Історико-містобудівні дослідження Чернівців'' та ''Історико-містобудівні дослідження Одеси''. Тут узагальнений досвід Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень щодо розроблення такої науково-проектної документації по містах Василькову Київської області, Ізмаїлу Одеської області, Вінниці, Горлівці Донецької області. Результатами зазначених досліджень є забезпеченість кожного з цих чотирьох міст повним комплектом науково-проектної документації, спрямованої на збереження нерухомої культурної спадщини. Відтак ця монографія може бути методичним орієнтиром при розробленні такої документації по інших історичних містах.

Видання розраховане на істориків архітектури та урбаністики, культурологів, істориків, археологів, краєзнавців, мистецтвознавців, музейних працівників, працівників органів охорони культурної спадщини, органів містобудування та архітектури, органів місцевого самоврядування, студентів та викладачів навчальних закладів, активістів Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, а також всіх, хто цікавиться історією та культурною спадщиною України.

Рецензенти: доктор архітектури, професор Бевз М. В., доктор архітектури, професор Дьомін М. М.

Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень

Структура видання з зазначенням авторів розділів

Вступ (В. Вечерський)

Нормативна база історико-містобудівних досліджень (В. Вечерський)

Перелік основних нормативних актів (В. Вечерський)

Методичні засади історико-містобудівних досліджень (В. Вечерський)

Розділ 1. Історико-містобудівні дослідження м. Василькова

1.1. Огляд архівних джерел та літератури з історії міста (Л. Томілович)

1.2. Історія Василькова та його містобудівний розвиток (Л. Томілович)

1.3. Культурна спадщина м. Василькова (Л. Томілович, О. Кожушко, І. Єрзіна)

1.3.1. Архітектурна і містобудівна спадщина

1.3.2. Візуальне розкриття пам'яток

1.3.3. Археологічна спадщина

1.3.4. Пам’ятки історії

1.3.5. Ландшафтні об’єкти. Зони охоронюваного ландшафту

1.4. Проектно-регулятивний розділ (В. Вечерський)

1.4.1. Території з цінним розплануванням і забудовою в структурі міста

1.4.2. Основні принципи системи охоронного зонування території міста

1.4.3. Межі територій та зон охорони пам'яток

1.4.4. Режими використання територій зон охорони пам'яток

1.4.5. Межі та режим використання історичного ареалу м. Василькова

1.5. Джерела та бібліографія (Л. Томілович, В. Вечерський)

Розділ 2. Історико-містобудівні дослідження м. Ізмаїла

2.1. Історія міста Ізмаїл та його фортець (О. Попельницький)

2.2. Археологічна спадщина на території Ізмаїла (Т. Бобровський)

2.3. Містобудівний розвиток Ізмаїла (Б. Колосок, Т. Бобровський)

2.4. Проектно-регулятивний розділ (Т. Бобровський, В. Вечерський, О. Попельницький)

2.4.1. Основні принципи системи охоронного зонування території міста

2.4.2. Межі територій та зон охорони пам’яток

2.4.3. Режими використання територій зон охорони пам'яток

2.4.4. Межі та режим використання історичних ареалів м. Ізмаїл

2.5. Джерела та бібліографія (Т. Бобровський)

Розділ 3. Історико-містобудівні дослідження м. Вінниці

3.1. Історичний розвиток м. Вінниці (О. Зливкова)

3.1.1. Містобудівний розвиток м. Вінниці

3.2. Проектно-регулятивний розділ (В. Вечерський)

3.2.1. Визначення режимів використання Центрального історичного ареалу Вінниці

3.2.2. Планувальні обмеження, які діють на території Центрального історичного ареалу Вінниці за умовами охорони культурної спадщини

3.3. Джерела та бібліографія (О. Зливкова)

Розділ 4. Історико-містобудівні дослідження м. Горлівки

4.1. Коротка історична довідка (О. Харлан, О. Вандюк)

4.2. Характеристика природної складової ландшафту (О. Харлан,О. Вандюк)

4.3. Містобудівний розвиток Горлівки (О. Харлан)

4.4. Загальна характеристика історичного ареалу (О. Харлан, О. Вандюк)

4.5. Архітектурна і містобудівна спадщина (О. Харлан, О. Вандюк)

4.6. Археологічна спадщина (Р. Осадчий, С. Черновол)

4.7. Пам’ятки історії (І. Єрзіна)

4.8. Проектно-регулятивний розділ (О. Харлан, О. Вандюк, В. Вечерський)

4.8.1. Території з цінним розплануванням і забудовою в структурі міста

4.8.2. Основні принципи системи охоронного зонування території міста

4.8.3. Межі й режими використання територій зон охорони пам'яток

4.8.4. Межі та режим використання історичного ареалу м. Горлівки

4.9. Джерела та бібліографія (О. Харлан, О. Вандюк, І. Єрзіна)

Висновки (В. Вечерський)

Посилання на публікації про цю книгу:

Історико-містобудівні дослідження: Васильків, Вінниця, Горлівка, Ізмаїл // Спадщина. Офіційний інформаційний ресурс Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень Міністерства культури України / Видання Інституту: http://www.spadshina.org.ua/index.php?sID=54&itemID=640