Історико-містобудівні дослідження Києва

Історико-містобудівні дослідження Києва / За ред. Вечерського В. В.; Відп. за вип. Сердюк О. М. – К.: Фенікс, 2011. – 454 с., 147 іл.

Наукова монографія присвячена історико-містобудівним дослідженням Києва, а саме – розробленню науково-проектної документації, яка включає коригування історико-архітектурного опорного плану, визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток, визначення меж та режимів використання територій історичних ареалів. Без такої науково-проектної документації розроблення нового генерального плану Києва не допускається.

Монографія продовжує серію, започатковану в 2008 р. монографіями ''Історико-містобудівні дослідження Чернівців'', ''Історико-містобудівні дослідження Одеси'' та монографіями 2011 р. ''Історико-містобудівні дослідження міст України'' (міста Васильків Київської області, Ізмаїл Одеської області, Вінниця, Горлівка Донецької області), ''Історико-містобудівні дослідження Керчі''. Тут узагальнено напрацювання Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень щодо розроблення такої науково-проектної документації по Києву протягом 2009-2011 рр. Результатами зазначених досліджень є забезпеченість столиці України повним комплектом науково-проектної документації, спрямованої на збереження нерухомої культурної спадщини. Відтак ця монографія може бути методичним орієнтиром, посібником при розробленні такої документації по інших великих історичних містах, таких як Львів, Харків, Сімферополь.

Видання розраховане на істориків архітектури та урбаністики, культурологів, істориків, археологів, краєзнавців, мистецтвознавців, музейних працівників, працівників органів охорони культурної спадщини, органів містобудування та архітектури, органів місцевого самоврядування, студентів та викладачів навчальних закладів, активістів Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, інших громадських організацій, а також всіх, хто цікавиться історією та культурною спадщиною столиці України.

Видання присвячене пам'яті Петра Тимофійовича Тронька – видатного пам'яткоохоронця, історика, державного і громадського діяча, почесного громадянина міста Києва. Автори монографії твердо переконані в тому, що видаючи результати своїх наукових досліджень, здійснених в останні роки при підготовці відповідного розділу нового Генерального плану розвитку міста Києва та його приміської зони до 2025 року, вони продовжують справу академіка П. Тронька щодо формування строго наукових засад пам'яткоохоронної діяльності, що особливо актуально для такого старовинного і складного міста як Київ – столиця України.

Рецензенти: доктор архітектури, професор Бевз М. В., доктор архітектури, професор Cлєпцов О. С., доктор історичних наук, професор Горбик В. О., архітектор Романченко О. Д. Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень

Структура видання з зазначенням авторів розділів

Петро Тимофійович Тронько (В. Вечерський)

Вступ (В. Вечерський)

Розділ 1. Історіографія києвознавства та проблеми охорони культурної спадщини м. Києва (Л. Томілович)

Розділ 2. Етапи історико-містобудівного розвитку м. Києва (В. Вечерський, О. Зливкова)

1 етап (VІ ст. н.е. – 1240 р.) (О. Зливкова)

2 етап (друга половина ХІІІ ст. – середина ХVІІ ст.) (В. Вечерський)

3 етап (друга половина ХVІІ ст. – кінець ХVІІІ ст.) (В. Вечерський)

4 етап (початок ХІХ ст. – 1917 р.) (О. Зливкова)

5 етап (радянський довоєнний) (О. Зливкова)

6 етап (радянський повоєнний) (О. Зливкова)

7 етап (сучасний) (В. Вечерський)

Розділ 3. Історико-культурний потенціал міста:

3.1. Об’єкти археології (А. Закружецька)

3.2. Пам’ятки архітектури та містобудування (О. Сердюк)

3.3. Пам’ятки Київської фортеці (С. Черновол)

3.4. Історичний ландшафт міста. Ландшафтні пам'ятки (А. Звіряка)

3.5. Пам’ятки садово-паркового мистецтва (Л. Томілович)

3.6. Пам’ятки історії (О. Попельницький, Л. Савостіна)

3.7. Пам’ятки монументального мистецтва (О. Мокроусова)

3.8. Пам’ятки науки і техніки (В. Ієвлєва)

3.9. Втрачені об'єкти архітектурної спадщини Києва (В. Вечерський)

Розділ 4. Історико-архітектурний опорний план м. Києва (В. Вечерський)

Розділ 5. Проектно-регулятивний розділ (В. Вечерський, Т. Бобровський, А. Звіряка)

5.1. Визначення територій пам'яток, зон охорони пам'яток, історичних ареалів міста

5.2. Межі територій пам'яток

5.3. Межі територій археологічних пам’яток, їх охоронних зон та зон охорони археологічного культурного шару

5.4. Межі зон охорони пам’яток

5.5. Режими використання територій пам'яток, заповідників, зон охорони пам'яток

5.6. Межі та режими використання історичних ареалів

Розділ 6. Заходи зі збереження та реставрації пам’яток та об’єктів культурної спадщини (О. Сердюк, О. Зливкова)

Висновки і рекомендації (В. Вечерський)

Перелік використаних бібліографічних і архівних джерел (О. Зливкова, А. Звіряка)

Додатки:

1. Перелік об'єктів археології (Р. Осадчий, А. Закружецька)

2. Перелік об'єктів природно-заповідного фонду (А. Звіряка)

3. Невідкладні (першочергові) заходи зі збереження культурної спадщини (О. Сердюк, О. Зливкова)

4. Заходи щодо збереження київських некрополів (О. Зливкова, А. Звіряка)

Посилання на публікації про цю книгу:

Видання «Історико-містобудівні дослідження Києва» // ІНФОРМАЦІЙНА АҐЕНЦІЯ КУЛЬТУРНИХ ІНДУСТРІЙ: http://www.i-pro.kiev.ua/content/vidannya-«istoriko-mistobudivni-doslidzhennya-kiyeva»

Історико-містобудівні дослідження Києва // Спадщина. Офіційний інформаційний ресурс Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень Міністерства культури України / Видання Інституту: http://www.spadshina.org.ua/index.php?sID=54&itemID=647