Історико-культурні заповідники

Історико-культурні заповідники / За ред. Вечерського В. В.; Відп. за вип. Сердюк О. М. – К.: Фенікс, 2011. – 292 с., 97 іл.

Наукова монографія присвячена проблемі розроблення генеральних планів розвитку державних історико-культурних заповідників України. Тут узагальнений досвід Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень щодо розроблення такої науково проектної документації по заповідниках у Чернігові (Національний архітектурно-історичний заповідник ''Чернігів стародавній''), Києві (Національний історико-меморіальний заповідник ''Биківнянські могили''), с-ще Мирне Мелітопольського р-ну Запорізької обл. (Національний історико-археологічний заповідник ''Кам'яна Могила'') та с. Урич Сколівського р-ну Львівської обл. (Державний історико-культурний заповідник ''Тустань'').

Ландшафт, розпланування, об'ємно-просторова композиція, забудова, пам'ятки та об'єкти культурної спадщини цих заповідників мають не лише національне, а й загальноєвропейське культурне значення. Відтак метою розроблення генеральних планів розвитку заповідників є забезпечення збереження пам'яток та об'єктів культурної спадщини, традиційного характеру середовища, ефективного використання їх у сучасних соціокультурних умовах. Результатами роботи є науково-проектна документація, спрямована на збереження і оптимальне використання пам'яток та традиційного характеру середовища кожного з представлених заповідників. Відтак ця монографія може бути методичним орієнтиром при розробленні генеральних планів розвитку інших заповідників.

Видання розраховане на істориків архітектури та урбаністики, мистецтвознавців, культурологів, істориків, археологів, краєзнавців, бібліотечних і музейних працівників, працівників органів охорони культурної спадщини, органів містобудування та архітектури, органів місцевого самоврядування, студентів та викладачів навчальних закладів, активістів Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, а також всіх, хто цікавиться історією та культурною спадщиною України.

Рецензенти: доктор архітектури, професор Бевз М. В., доктор архітектури, професор Дьомін М. М. Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень

Структура видання з зазначенням авторів розділів

Вступ (В. Вечерський)

Розділ 1. Нормативні й методичні засади розроблення генеральних планів розвитку заповідників (В. Вечерський)

Розділ 2. Національний архітектурно-історичний заповідник ''Чернігів стародавній''

2.1. Історико-містобудівні дослідження і теоретичні висновки (В. Вечерський)

2.2. Археологічна спадщина Чернігова (Т. Бобровський)

2.3. Основні пам'ятки архітектури та містобудування у межах території заповідника та його зон охорони (В. Вечерський)

2.4. Положення про заповідник, чинне на момент розроблення Генерального плану

2.5. Коригування історико-архітектурного опорного плану (Т. Бобровський)

2.6. Архітектурно-містобудівні обґрунтування проекту (О. Романченко)

2.7. Визначення меж території заповідника та його зон охорони (зон охорони пам'яток) (В. Вечерський, Т. Бобровський, О. Романченко)

2.8. Режими використання території заповідника та його зон охорони (В. Вечерський, Т. Бобровський, О. Романченко)

2.9. Визначення заходів з охорони, використання, реставрації, реабілітації, музеєфікації пам'яток заповідника, збереження традиційного характеру середовища (О. Романченко)

2.10. Архітектурно-планувальна і ландшафтна організація території заповідника (О. Романченко)

2.11. Проект скоригованого положення про заповідник (В. Вечерський)

2.12. Бібліографічні та архівні джерела (В. Вечерський, Т. Бобровський)

2.13. Прийняті скорочення (В. Вечерський)

Розділ 3. Національний історико-меморіальний заповідник ''Биківнянські могили''

3.1. Ступінь дослідженості території (А. Ізотов, О. Попельницький)

3.2. Історико-містобудівні дослідження і теоретичні висновки (А. Ізотов)

3.3. Класифікація території за ступенем історико-меморіальної цінності (А. Ізотов)

3.4. Об’єкти (пам’ятки) культурної спадщини в межах території заповідника (А. Ізотов)

3.5. Функціональне зонування території заповідника (О. Попельницький, А. Ізотов)

3.6. Розпланувальна та ландшафтна організація території заповідника (А. Ізотов)

3.7. Визначення заходів з охорони, використання, музеєфікації об’єктів (пам’яток) заповідника, збереження традиційного характеру середовища (А. Ізотов)

3.8. Список бібліографічних та архівних джерел (А. Ізотов, О. Попельницький)

3.9. Перелік умовних скорочень (А. Ізотов)

3.10. Додатки (А. Ізотов):

Перелік об’єктів (пам’яток) культурної спадщини в межах території заповідника

Перелік інших об’єктів в межах території заповідника

Розділ 4. Національний історико-археологічний заповідник ''Кам'яна Могила''

4.1. Історіографія досліджень Кам’яної Могили (А. Закружецька)

4.2. Археологічна спадщина Кам’яної Могили та її найближчого оточення (А. Закружецька)

4.3. Об’єкти природного та культурного ландшафтів в межах території заповідника та його оточуючого середовища (А. Звіряка)

4.4. Обгрунтування та визначення меж території заповідника та його зон охорони (Т. Бобровський, А. Звіряка, О. Сердюк)

4.5. Режими використання території заповідника та його зон охорони (Т. Бобровський, О. Сердюк, А. Звіряка)

4.6. Визначення заходів з охорони, використання, реставрації, реабілітації, музеєфікації пам'яток заповідника та збереження традиційного характеру середовища. Функціональне зонування території Національного заповідника «Кам’яна Могила» (Т. Бобровський, О. Сердюк, Ю. Лосицький)

4.7. Список бібліографічних та архівних джерел (А. Закружецька)

4.8. Додатки:

Додаток 1. Переліки пам'яток та об’єктів культурної спадщини, розташованих у межах території заповідника та його зон охорони

Додаток 2. Зведена таблиця основних характеристи місцезнаходжень петрогліфів Кам’яної Могили

Додаток 3. Перелік особливо цінних рослин, які зустрічаються в долині р. Молочної в районі Кам’яної Могили та занесені до Червоної Книги України

Експлікації до креслеників

Розділ 5. Державний історико-культурний заповідник ''Тустань''

5.1. Характеристика історико-археологічної ситуації та об’єктів культурної і природної спадщини на території с. Урич і в його околицях (Т. Бобровський, А. Закружецька)

5.2. Межі території пам’ятки археології «Городище літописного міста Тустань», її зон охорони та режими їх використання (Т. Бобровський)

5.3. Обгрунтування меж території Державного історико-культурного заповідника «Тустань» (Т. Бобровський)

5.4. Список джерел (А. Закружецька)

5.5. Додаток: Перелік пам’яток та об’єктів культурної і природної спадщини в районі с. Урич Сколівського району Львівської області (А. Закружецька)

Висновки (В. Вечерський)

Посилання на публікації про цю книгу:

Історико-культурні заповідники // Спадщина. Офіційний інформаційний ресурс Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень Міністерства культури України / Видання Інституту: http://www.spadshina.org.ua/index.php?sID=54&itemID=644