Історико-культурні заповідники: Плани організації територій

Історико-культурні заповідники: Плани організації територій / За ред. Вечерського В. В.; Відп. за вип. Сердюк О. М. – К., 2011. – 192 с., 74 іл.

Наукова монографія продовжує дослідження, опубліковане у 2011 р. і присвячене проблемам розроблення генеральних планів розвитку державних історико-культурних заповідників України (Історико-культурні заповідники, К., 2011). Відповідно до змін законодавчої бази, коли на зміну генеральним планам розвитку заповідників прийшли плани організації їхніх територій, у цій монографії узагальнено унікальний досвід Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень щодо розроблення планів організації території заповідників як основної та вкрай необхідної науково проектної документації, що визначає функціонування і подальший розвиток Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника у м. Києві, Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» у м. Переяславі-Хмельницькому Київської області та Державного історико-культурного заповідника «Посулля» у с. Пустовійтівка Роменського району Сумської області.

Комплекси пам'яток цих заповідників мають універсальне історико-культурне значення. З огляду на це метою розроблення планів організації території заповідників є забезпечення збереження пам'яток та об'єктів культурної спадщини, традиційного характеру середовища, ефективного використання їх для культурного поступу українського суспільства. Результатами роботи є науково-проектна документація, спрямована на збереження і оптимальне використання пам'яток та традиційного характеру середовища кожного з представлених тут заповідників. Відтак ця монографія, як і попередня, може бути методичним орієнтиром при розробленні аналогічної науково-проектної документації.

Видання розраховане на істориків архітектури та урбаністики, мистецтвознавців, культурологів, істориків, археологів, краєзнавців, працівників заповідників, музеїв, органів охорони культурної спадщини, містобудування та архітектури, студентів та викладачів навчальних закладів, активістів Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, а також всіх, хто цікавиться історією та культурною спадщиною України.

Видання присвячене світлій пам'яті Михайла Івановича Сікорського (1923-2011) видатного українського музейника і пам'яткоохоронця, засновника і першого директора Національного історико-етнографічного заповідника ''Переяслав'' та його численних музеїв, Героя України.

Рецензент кандидат історичних наук Титова О. Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень

Структура видання з зазначенням авторів розділів

Вступ (В. Вечерський)

Розділ 1. Концепція Генерального плану розвитку (Плану організації території) Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

1.1. Києво-Печерська лавра як монастир і об’єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (В. Вечерський)

1.2. Культурна спадщина національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника: існуючий стан та проблеми (Е. Градун, О. Бігій)

1.3. Режими використання території та зон охорони пам’яток заповідника (В. Вечерський)

1.4. Заходи щодо збереження пам’яток та традиційного характеру середовища (О. Романченко)

1.5. Пропозиції щодо функціонального зонування, схеми руху транспорту та пішоходів у межах національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника та його зон охорони (Е. Градун)

1.6. Список бібліографічних та архівних джерел (Л. Мохонько)

1.7. Додатки: Переліки об’єктів культурної спадщини (О. Бігій)

Розділ 2. План організації території Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» у м. Переяславі-Хмельницькому

2.1. Історико-культурна спадщина міста (О. Попельницький, А. Закружецька)

2.1.1. Археологічна спадщина Переяслава (А. Закружецька)

2.1.2. Містобудівний розвиток за часів середньовіччя та ранньомодерної епохи (О. Попельницький)

2.1.3. Містобудівний розвиток у ХІХ – ХХ ст. (О. Попельницький)

2.2. Найвизначніші пам’ятки міста Переяслава-Хмельницького (В. Вечерський, О. Попельницький, А. Закружецька)

2.2.1. Пам'ятки архітектури та містобудування (В. Вечерський)

2.2.2. Пам’ятки історії та монументального мистецтва(О. Попельницький)

2.2.3. Пам’ятки археології (А. Закружецька)

2.3. Історичний ландшафт Переяслава-Хмельницького (А. Звіряка)

2.4. Існуюче охоронне зонування (В. Вечерський, О. Попельницький)

2.5. Визначення меж і режимів використання території заповідника (О. Попельницький, В. Вечерський)

2.6. Визначення меж і режимів використання зон охорони заповідника (В. Вечерський, О. Попельницький, А. Закружецька, А. Звіряка)

2.6.1. Режим використання території охоронної зони заповідника (О. Попельницький, В. Вечерський)

2.6.2. Зона регулювання забудови (О. Попельницький, В. Вечерський)

2.6.3. Зона охоронюваного ландшафту (А. Звіряка)

2.6.4. Територія пам’ятки археології національного значення – «Літописне місто Переяслав» (А. Закружецька)

2.6.5. Зона охорони археологічного культурного шару (А. Закружецька)

2.7. Нерухомі пам’ятки та об’єкти культурної спадщини заповідника Л. Савостіна, О. Попельницький,

2.8. Функціональна організація території заповідника, схеми руху транспорту й пішоходів, схеми туристично-екскурсійних маршрутів О. Попельницький, В. Вечерський,

2.9. Заходи з охорони і використання обєктів культурної спадщини, збереження і відтворення традиційного характеру середовища заповідника (О. Попельницький, В. Вечерський)

2.10. Список бібліографічних та архівних джерел Л. Савостіна, В. Вечерський, О. Попельницький, А. Закружецька

Розділ 3. План організації території Державного історико-культурного заповідника «Посулля» у с. Пустовійтівка Роменського району Сумської області

3.1. Історична спадщина Посулля (Т. Полонська)

3.2. Археологічна спадщина Посулля (С. Черновол)

3.3. Історико-архітектурна й містобудівна спадщина Посулля (В. Вечерський)

3.4. Характеристика ландшафту (А. Звіряка)

3.5. Межі й режими використання території заповідника (В. Вечерський, С. Черновол, Р. Осадчий)

3.6. Межі й режими використання зон охорони пам'яток та об'єктів заповідника (В. Вечерський, С. Черновол, Р. Осадчий, А. Звіряка)

3.7. Функціональна організація території заповідника (С. Черновол, Р. Осадчий)

3.8. Список бібліографічних та архівних джерел (В. Вечерський, С. Черновол, Т. Полонська, А. Звіряка)

3.9. Додаток: Перелік пам’яток та об’єктів культурної спадщини заповідника (С. Черновол)

Прийняті скорочення (Е. Градун)

Висновки (В. Вечерський)

Посилання на публікації про цю книгу:

Історико-культурні заповідники: Плани організації територій // Спадщина. Офіційний інформаційний ресурс Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень Міністерства культури України / Видання Інституту: http://www.spadshina.org.ua/index.php?sID=54&itemID=645