Історико-містобудівні дослідження: Суми, Миргород, Корець

Історико-містобудівні дослідження: Суми, Миргород, Корець / За ред. Вечерського В. В.; Відп. за вип. Звіряка А. І. – К.: Фенікс, 2013. – 334 с., 128 іл.

Монографія присвячена історико-містобудівним дослідженням трьох українських міст різного адміністративного статусу, що належать до різних історичних регіонів і відрізняються за цінністю нерухомої культурної спадщини та збереженістю традиційного характеру середовища. Це обласний центр Суми, районний центр Полтавської області Миргород та районний центр Рівненської області Корець. Дослідження виконані Науково-дослідним інститутом пам'яткоохоронних досліджень протягом 2011-2012 рр., а саме – по кожному місту окремо було розроблено науково-проектну документацію, яка включає історико-архітектурні опорні плани, визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток та історичних ареалів цих міст. Зазначена науково-проектна документація стала основою для розроблення генеральних планів цих міст і невід'ємною частиною цієї містобудівної документації.

Дана монографія продовжує серію, започатковану ще в 2008 р. монографіями ''Історико-містобудівні дослідження Чернівців'' та ''Історико-містобудівні дослідження Одеси'' і продовжену у 2011 р. аналогічними монографіями про міста Київ, Керч, Васильків, Вінниця, Ізмаїл, Горлівка. Тут продовжується узагальнення досвіду Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень щодо розроблення по різних історичних містах науково-проектної документації, спрямованої на збереження нерухомої культурної спадщини. Відтак монографія може бути методичним орієнтиром при розробленні такої документації по інших історичних містах.

Видання розраховане на істориків архітектури та урбаністики, культурологів, істориків, археологів, краєзнавців, мистецтвознавців, музейних працівників, працівників органів охорони культурної спадщини, органів містобудування та архітектури, органів місцевого самоврядування, студентів та викладачів навчальних закладів, активістів Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, а також всіх, хто цікавиться історією та культурною спадщиною України.

Рецензенти: доктор архітектури, професор Дьомін М. М., кандидат історичних наук Денисенко Г. Г., кандидат історичних наук Моця Б. О., архітектор Ленченко В. О., архітектор Пономарьов Г. В. Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень

Структура видання з зазначенням авторів розділів

Передмова (Вечерський В. В.)

Частина 1. Історико-містобудівні дослідження м. Суми

Вступ (Вечерський В. В.)

Розділ 1. Ступінь дослідженості міста. Джерельна база (Вечерський В. В.)

Розділ 2. Історична довідка (Вечерський В. В.)

Розділ 3. Містобудівний розвиток Сум (Вечерський В. В.)

3.1. Характеристика природної складової ландшафту

3.2. Етапи містобудівного розвитку

1-й етап

2-й етап

3-й етап

4-й етап

3.3. Аналіз містобудівної документації та охоронного зонування

Розділ 4. Культурна спадщина м. Суми (Вечерський В. В., Звіряка А. І., Черновол С. Є.)

4.1. Археологічна спадщина (Черновол С. Є., Осадчий Є. М.)

4.2. Об'єкти культурної спадщини (історії, монументального мистецтва) (Звіряка А. І.)

4.3. Архітектурне середовище міста та об'єкти архітектурної і містобудівної спадщини (Вечерський В. В., Скібіцька Т. В.)

4.3.1. Класифікація забудови за ступенем історико-архітектурної цінності (Вечерський В. В.)

4.4. Композиційно-видовий вплив пам'яток (Вечерський В. В., Водзинський Є. Є.)

Розділ 5. Проектно-регулятивний розділ (Вечерський В. В., Звіряка А. І., Черновол С. Є.)

5.1. Території з цінним розплануванням і забудовою в структурі міста (Вечерський В. В.)

5.2. Основні принципи системи охоронного зонування території міста (Вечерський В. В.)

5.3. Межі територій та зон охорони пам'яток (Вечерський В. В., Звіряка А. І.,Черновол С. Є.)

5.4. Режими використання територій та зон охорони пам'яток (Вечерський В. В., Звіряка А. І.,Черновол С. Є.)

5.5. Межі та режими використання історичних ареалів (Вечерський В. В.)

6. Джерела та бібліографія (Вечерський В. В., Черновол С. Є.)

Частина 2. Історико-містобудівні дослідження м. Миргорода

Вступ (Бобровський Т. А.)

Розділ 1. Джерела та історіографія історико-містобудівних досліджень Миргорода (Вара О. А.)

Розділ 2. Історичний та містобудівний розвиток Миргорода (Зливкова О. О., Вара О. А.)

Розділ 3. Миргородський ландшафт (Звіряка А. І.)

Розділ 4. Об'єкти культурної спадщини на території Миргорода (Бобровський Т. А., Зливкова О. О., Вара О. А.)

Архітектурна і містобудівна спадщина

Пам'ятки та об'єкти історії і монументального мистецтва

Археологічна спадщина

Розділ 5. Визначення меж та режимів використання історичного ареалу та зон охорони пам'яток м. Миргорода (Бобровський Т. А., Зливкова О. О., Звіряка А. І., Вара О. А.)

Межі та режими використання історичного ареалу міста Миргорода

Межі та режими використання зон охорони пам'яток

6. Джерела та бібліографія (Вара О. А.)

Частина 3. Історико-містобудівні дослідження м. Корця

Вступ (Томілович Л. В.)

Розділ 1. Аналіз джерельної бази та стану дослідження об'єкта (Томілович Л. В.)

Розділ 2. Історія м. Корця та аналіз його містобудівного розвитку (Томілович Л. В.)

Розділ 3. Культурна спадщина м. Корця (Томілович Л. В., Єрзіна І. В., Апостолова-Сосса Л. О., Виногродська Л. І.)

3.1. Архітектурна та містобудівна спадщина (Томілович Л. В.)

3.2. Археологічна спадщина (Томілович Л. В., Виногродська Л. І.)

3.3. Об′єкти культурної спадщини за видом "історія" (Єрзіна І. В.)

3.4. Об′єкти культурної спадщини за видом „монументальне мистецтво” (Єрзіна І. В.)

3.5. Ландшафті об'єкти. Пам'ятки природи (Томілович Л. В.)

3.6. Візуальне розкриття пам'яток Корця (Апостолова-Сосса Л. О.)

Розділ 4. Проектно-регулятивний розділ (Апостолова-Сосса Л. О., Єрзіна І. В., Томілович Л. В.)

4.1. Території з цінним розплануванням і забудовою м. Корець. Класифікація території за ступенем історико-культурної цінності

4.2. Основні принципи системи охоронного зонування території міста

4.3. Межі територій та зон охорони пам'яток

4.3.1. Території пам'яток

4.3.2. Охоронні зони

4.3.3. Зони регулювання забудови

4.3.4. Зона охоронюваного ландшафту

4.3.5. Зона охорони археологічного культурного шару

4.4. Режими використання територій зон охорони пам'яток

4.5. Межі та режими використання історичних ареалів м. Корець

5. Джерела та бібліографія (Томілович Л. В.)

Висновки (Вечерський В. В.)

Посилання на публікації про цю книгу:

Історико-містобудівні дослідження: Суми, Миргород, Корець // Спадщина. Офіційний інформаційний ресурс Науково-дослідного інституту пам'яткоохоронних досліджень Міністерства культури України / Видання Інституту: http://www.spadshina.org.ua/index.php?sID=54&itemID=902