Архітектурна й містобудівна спадщина доби Гетьманщини. Формування, дослідження, охорона

Вечерський В. Архітектурна й містобудівна спадщина доби Гетьманщини. Формування, дослідження, охорона. – К.: Головкиївархітектура, 2001. – 350 с.: іл.

Монографію присвячено дослідженню формування, розвитку, а також охорони та реставрації архітектурної й містобудівної спадщини доби Гетьманщини (1648-1781 рр.) у географічних межах сучасної території України. При вивченні джерельної бази акцентовано важливість картографічних матеріалів з історії містобудування та джерельну значущість пам'яток містобудування і архітектури. З'ясовано соціально-економічні, культурні й фахові засади формування архітектури й містобудування, закономірності формування і розвитку містобудівних утворень (міст і сіл), оборонних і монастирських комплексів. Визначено розпланувально-просторові вирішення й архітектурно-пластичні, стильові особливості основних типів будівель і споруд. Доведено і вперше кількісно означено регіональну нерівномірність архітектурного й містобудівного розвитку, з'ясовано регіональні особливості розвитку архітектури й містобудування, поточнено періодизацію, класифікацію, запропоновано поточнити визначення панівної стилістики архітектури доби Гетьманщини, визначено місце і роль архітектурно-містобудівної спадщини цієї доби в розвитку української архітектури. Проаналізовано науково-методичні засади та практику охорони, реставрації та реабілітації об'єктів архітектурної та містобудівної спадщини. Текст супроводжують 270 чорно-білих ілюстрацій, серед яких чимало авторських реконструкцій. Тираж 500 примірників.

Монографію затверджено до друку вченою радою Науково-дослідного інституту теорії та історії архітектури й містобудування, президією Науково-методичної ради з питань охорони культурної спадщини Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України. Рецензенти: доктор архітектури А. Мардер, доктор архітектури, професор З. Мойсеєнко.

Посилання на публікації про цю книгу:

Липа К. Рецензія на монографію Вечерського В. В. ''Архітектурна й містобудівна спадщина доби Гетьманщини. Формування, дослідження, охорона'' // Український гуманітарний огляд. – Вип. 6. – К.: Критика, 2001. – С. 234-238.

Тарас Я. Рецензія на монографію Вечерського В. В. ''Архітектурна й містобудівна спадщина доби Гетьманщини. Формування, дослідження, охорона'' // Народознавчі зошити. – 2002. – Зош. 3-4. – С. 244.

Нова праця про архітектурну спадщину України // Пам¢ятки України: історія та культура. – 2001. – № 1-2. – С. 203.

читати 1...