Втрачені об'єкти архітектурної спадщини України

Вечерський В. Втрачені об'єкти архітектурної спадщини України. – К.: НДІТІАМ, 2002. – 592 с.: іл.

Монографію присвячено втраченим об'єктам архітектурної спадщини України. Вперше зібрано, систематизовано й проведено архітектурознавчий аналіз матеріалів щодо визначних архітектурних об'єктів, які з різних причин не дійшли до нашого часу, але без яких неможливо уявити собі справжню історію української архітектури.

Основу монографії складає ілюстрований довідник втрачених об'єктів архітектурної спадщини (396 об'єктів). До кожного об¢єкта подана коротка історико-архітектурна довідка, а також історична іконографія - фотографії, малюнки, кресленики тощо. У додатках подано історичні матеріали й документи про руйнування, а також про відтворення об¢єктів архітектурної спадщини за період 1937-2001 років.

592 сторінки тексту супроводжують 1104 чорно-білі ілюстрації, серед яких чимало публікуються вперше. Книга має значне за обсягом (20 сторінок) англомовне резюме з анотованим переліком всіх розглянутих архітектурних об¢єктів.

Монографію затверджено до друку вченою радою Науково-дослідного інституту теорії та історії архітектури й містобудування Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України. Рецензенти: доктор архітектури, професор Ю. Асєєв; доктор архітектури, професор А. Мардер. Книгу видруковано за підтримки громадської організації ''Відродження Києва'' накладом 500 примірників.

Книга розрахована на архітекторів, мистецтвознавців, урбаністів, культурологів і всіх, хто цікавиться українською культурною спадщиною.

Посилання на публікації про цю книгу:

Геврик Т. Що втратила архітектурна спадщина України // Газ. ''Свобода'' (США). – 2003. – 24 квітня.

Тарас Я. Рецензія на монографію Вечерського В. В. ''Втрачені об'єкти архітектурної спадщини України'' // Народознавчі зошити. – 2002. – Зош. 3-4. – С. 289.

Романченко О. Поминальник архітектурних пам'яток // Сіверянський літопис (Чернігів). – 2002. – № 4 (46). – С. 111-112.

Романченко О. Відродити з небуття // Газ. ''Деснянська правда'' (Чернігів). – 2002. – 19 вересня.

Онищенко В. Свідчення вандалізму // Газ. ''Українське слово''. – 2002. – 11-17 липня.

Бондарук Л. Титанічна монографія Вечерського // Газ. ''Шлях перемоги''. – 2002. – 11-17 липня.

Павленко С. Енциклопедія втраченої спадщини // Газ. ''Голос України''. – 2002. – 21 листопада.

Козак О. Мартиролог архітектурних пам'яток. Його представив у своїй монографії Віктор Вечерський // Газ. ''Хрещатик'' (Київ). – 2002. – 4 липня.

Слободян В. Втрачені пам'ятки сакральної архітектури Львівщини // Пам'ятки України: історія та культура. – 2004. – № 1. – С. 47.

Женжера О. Втрачена архітектурна спадщина // Пам'ятки України: історія та культура. – 2009. – № 1. – С. 50-53.

читати 1 ...

читати 2 ...