Спадщина містобудування України: Теорія і практика історико-містобудівних пам'яткоохоронних досліджень населених місць

Вечерський В. Спадщина містобудування України: Теорія і практика історико-містобудівних пам'яткоохоронних досліджень населених місць. – К.: НДІТІАМ, 2003. – 560 с.: іл.

Монографію присвячено питанням дослідження містобудівного укладу старовинних населених місць України, їх культурної спадщини, методів і форм збереження пам'яток та традиційного характеру середовища.

Розглянуто стан проблеми та історію питання, проаналізовано джерельну базу, простежено формування сучасної методики досліджень, з'ясовано нормативно-правові засади містобудівної охорони пам¢яток та збереження традиційного характеру середовища, дано розгорнутий аналіз практичних заходів щодо забезпечення збереження пам¢яток та історично сформованого архітектурного середовища. Основний обсяг монографії присвячено дослідженням 27 конкретних історичних населених місць України – міст, сіл, приміських слобід, монастирських комплексів: Київ, Чернівці, Чигирин, Полтава, Чернігів, Новгород-Сіверський, Суми, Глухів, Путивль, Ромни, Кролевець, Конотоп, Лебедин, Охтирка, Тростянець, Білопілля, Ворожба, Лифине, Лука, Софроніївський монастир, Глухівсько-Петропавлівський монастир, Пустинно-Рихлівський монастир, Крупицько-Батуринський монастир, Максаківський Спаський монастир, Гамаліївський монастир, Домницький монастир, Охтирський Троїцький монастир.

У додатках наведено чинні нормативно-правові акти, що стосуються містобудівної охорони нерухомих пам'яток та збереження традиційного характеру середовища історичних населених місць, а також проекти відповідних нормативно-правових актів, що становлять певний методичний інтерес.

Затверджено до друку вченою радою Науково-дослідного інституту теорії та історії архітектури й містобудування Державного комітету України з будівництва та архітектури. Рецензенти - доктори архітектури, професори М. Дьомін та З. Мойсеєнко. Наукове видання, розраховане на архітекторів, мистецтвознавців, урбаністів, культурологів, істориків і всіх, хто цікавиться українською культурною спадщиною.

Посилання на публікації про цю книгу:

Гирич І. Плекаймо образ столичного міста. Нотатки на берегах києвознавчих публікацій // Пам'ятки України: історія та культура. – 2004. - № 4. – С. 131-138.

Петрик В. Рецензія на монографію Вечерського В. В. ''Спадщина містобудування України: Теорія і практика історико-містобудівних пам'яткоохоронних досліджень населених місць'' // Записки Наукового товариства імені Шевченка. – Том CCXLIX. – Праці Комісії архітектури та містобудування. – Львів: НТШ, 2005. – С. 696-698.

Нові видання // Відлуння віків. – 2004. – № 1. – С. 124.

читати 1...

читати 2...